Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΓΠΑ

Τηλέφωνο: 
2105294889
email: 
kate@aua.gr